Select Page

Indústria alimentària

S'estan mostrant 7 resultats

La neteja i higienització en la indústria alimentària es fa imprescindible

El reglament comunitari 852/2004 de 29 d’abril de 2004 sobre la higiene dels productes alimentaris estableix l’obligatorietat de les empreses alimentàries de crear, aplicar i mantenir un sistema d’autocontrol basat en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Un dels aspectes essencials del sistema APPCC és la higiene, ja que la qualitat del producte depèn de la neteja que presentin els equips i estris, així com les instal·lacions.

Un programa d’higienització ha d’establir prioritats, així com que productes de neteja a utilitzar en funció de si es tracta de superfícies que contacten amb aliments (incloent mans de manipuladors), superfícies de contacte esporàdic o superfícies que mai contacten.

La neteja i desinfecció en la indústria alimentària són operacions dirigides a combatre la proliferació i activitat dels microorganismes que poden contaminar els aliments i ser causa del seu deteriorament. Mitjançant el R.D. 2207/1995, s’estableix l’obligatorietat de realitzar controls de neteja en aquelles àrees que comportin riscos per la falta d’higiene en el tractament dels aliments, no només per al producte acabat, sinó per al conjunt de processos que intervenen en la cadena de producció .

Net100x100 disposem d’una àmplia gamma de productes especialment fabricats per a la indústria alimentària, amb els registres sanitaris legals. Aquests productes reuneixen unes condicions de fabricació i d’higiene molt estrictes i poden usar-se tant per manipular aliments com per netejar zones on es emmagatzemin o manipulin.