TOT EL NECESSARI PER A RENTAR LA ROBA

Sabies que el primer detergent sabonós es va fabricar a Alemania a principis del sigle XX? Consista en una barreja de sabó tradicional amb perborat i silicat sòdic. Se’l va denominar Persil, les tres primeres lletres de cada afegit. Bugaderia.

Net 100x100

Menú