Per què és important rentar-se les mans?

Mantenir les mans netes és una de les mesures més importants que podem prendre per evitar malalties i transmetre els microbis i virus a altres persones. Moltes malalties i afeccions es propaguen per no rentar-se les mans amb aigua corrent neta i sabó de mans generals.

Net 100x100

Menú