La neteja i higienització en la indústria alimentària es fa imprescindible

El reglament comunitari 852/2004 de 29 d’abril de 2004 sobre la higiene dels productes alimentaris. Estableix l’obligatorietat de les empreses alimentàries de crear, aplicar i mantenir un sistema d’autocontrol basat en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). Un dels aspectes essencials del sistema APPCC és la higiene. Ja que la qualitat del producte depèn de la neteja que presentin els equips i estris, així com les instal·lacions.

Net 100x100

Menú