Trepitja ferm en un terra segur

Els terres i els paviments engloben una sèrie de materials i components que poden arribar a ser molt diferents, per la qual cosa existeix una gran varietat de terres i això significa que les tècniques de neteja i tractament per a mantenir-los dignament presentables, també sol ser molt variades i deurien de respondre a les exigències segons el lloc i l’activitat a que estiguin destinats els locals que alberguen el sòl. Tractaments de terres.

Net 100x100

Menú