Com recuperar les barriques de roure pel vi

Com recuperar les barriques de roure pel vi
El parc de barriques i tines de fusta d’un celler es deprecia cada any, a causa de l’acumulació de tartà, que redueix la vida útil de les barriques. Un magnífic sistema, avui possiblement l’únic, per allargar la vida útil de les seves barriques de reure, és per la injecció directa de l’ozó dins de les mateixes per la seva desinfecció i control de: brettanomyces, TCA, enterobacteries, floridures, etc.

 L’ozó és el desinfectant ecològic més potent del món.

És un oxigen de tres àtoms (O3). El qual reacciona amb les substàncies nocives que conté l’aire i l’aigua desintegrant-les per oxidació sense deixar cap tipus de residu, quedant finalment oxigen (O2).
L’aplicació de l’ozó optimitza la producció del vi en reduir els costos d’higienització en tot el seu procés, és actualment el millor sistema per a la desinfecció per les seves característiques naturals. La modificació de la Directiva Europea de Biocides 98/8/Ce que va ser modificada a través de la publicació de la Decisió de la comissió 2010/72/EU publicada al febrer de 2010. On especifica la data límit per a l’eliminació de l’ús del diòxid de sofre. Per eliminar les floridures, llevats i bacteris al interior de les barriques per al vi. Aquesta ha afavorit l’utilització de l’ozó per a eliminar de forma eficaç, microbis i gèrmens incloent-hi els més resistents.

Com i on aplicar-lo

 • Prèviament rentarem en aigua la barrica, amb l’objectiu d’eliminar la major part dels pòsits residuals.
 • Tot seguit, s’injecta l’ozó, gasós, a l’interior de la barrica o  la tina per un temps mínim de 15 a 20 minuts perquè s’introdueixi entre l’estructura de porus de la fusta; no importa que aquest temps sigui superior, fins i tot hores.
 • El seu poder desinfectant, destrueix a nivell molecular els ceps de microorganismes, com: enterobacteries, llevats contaminants, floridures, bacteris acètics, bacteris làctics. I qualsevol altra substància aliena a la composició pròpia de la fusta, retornant-la al seu estat agaribé inicial, alliberant l’estructura porosa per disgregació molecular i possibilitant la remicro-oxidació quedant la barriaca lliure d’olors i sabors propis d’altres desinfectants.
 • També podem aplicar l’ozó en la neteja de les tines de ciment així com les d’acer inoxidable. I en totes les eines i maquinaria que intervenen en l’elaboració del vi, inclosa la planta embotelladora.

7 avantantges que ofereix l’ozó

 1. Evita la modificació del “buqué” que es produeix pel desenvolupament bacterià.
 2. Per tant, evita les reaccions al·lèrgiques en algunes persones, que provoquen els tractaments amb productes químics.
 3. El resultat d’aquestes aplicacions aconsegueix un rendiment del 90% comparat amb l’objectiu mitjançant l’ús d’altres productes químics.
 4. Afavoreix un elevat contingut en antioxidants, després de l’aplicació de l’ozó. El contingut d’antioxidants en la fusta aconsegueix nivells 4 vegades superiors als de la fruita sense tractar.
 5. Com bé és conegut, el antioxidants són composts naturals que ajuden a prevenir certes malalties com el càncer o la degeneració neuronal.
 6. Estalvi d’aigua i de productes químics tradicionals tals com els sulfurosos, cada dia més controlats per Organismes Oficials.
 7. Una major conscienciació cada dia a utilitzar productes ecològics.
Ramon Ber

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Net 100x100

Menú