Consells per evitar la contaminació i toxi infeccions en la indústria alimentària

Industria alimentaria

Consells per evitar la contaminació. Informació i formació són dues paraules que tenen la mateixa profunditat en el sector de la neteja i sobretot ressonen més en la indústria de l’alimentació. En aquest sector és imprescindible posar en marxa un pla de formació contínua per a la higiene i manteniment dels locals , edificis, etc. dedicats a processar els aliments que posteriorment consumirem.

En conseqüència, aquests consells per evitar la contaminació, s’han generat informació i documentació en base a les nostres experiències i activitat diària. El dossier adjunt, a peu de pàgina, és un recull d’informació que des Net100x100 volem posar a disposició de la indústria alimentària. Estudi sobre la neteja i desinfecció a l’industria alimentária.

Net 100x100

Menú