L’aigua ionitzada, també a la neteja

L'aigua ionitzada, també a la neteja
L’aigua ionitzada és una reacció d’ionització en aigua pura o una solució aquosa, en la qual una molècula d’aigua, H2O, perd el nucli d’un dels seus àtoms d’hidrogen per esdevenir un io hidròxid, OH-. El d’hidrogen H+, protona immediatament una altra molècula d’aigua per formar hidroni H3O+. És un procés que té lloc com a resultat de col·lisions de partícules, en què una molècula guanya o perd un electró. El primer grup és el dels ions negatius (beneficiosos per a la salut), mentre que el segon es coneix com el dels ions positius (perjudicials per a la salut). L’aigua ionitzada a la neteja de manteniment.

L’aigua ionitzada, també a la neteja

Quan s’aplica directament a una superfície, l’aigua ionitzada ajuda a aixecar la brutícia de la superfície com un iman, permetent que es vagi aixecant la brutícia (floritures, greixos, etc) i desinfectant; a mesura  que es polvoritza sobre una superfície no porosa, dura i que porta un camp elèctric de baix nivell a la superfície on els gèrmens poden viure, aquest baix nivell del camp elèctric es trenca i mata els gèrmens, bacteris, microorganismes, etc.

On utilitzar-la

Utilització en qualsevol industria e immoble (col·legis, hospitals, geriàtrics, oficines, locals, aules, dispensaris, quiròfans, etc..) i sobre qualsevol material (marbre, granit, plàstic, acer inoxidable, vidre, melanines, lacats, teixits, … etc). L’aigua ionitzada està especialment recomanada per a la desinfecció de zones delicades com poden ser els sanitaris. A l’industria alimentaria, sobretot escorxadors i establiments relacionats.
 • Neteja diària de la llar.
 • Neteja de finestres i miralls.
 • Desinfecció i neteja de comandaments de televisió, telèfons, rellotges …
 • Desinfectar i netejar els lavabos.
 • Neteja amb desinfecció de poms de portes i baranes.
 • Desinfecció i neteja de l’interior del seu vehicle.
 • Neteja i desinfecció de sòls (mitjançant el fregat de terres).
 • Desinfectar i netejar les catifes (mitjançant la utilització de maquinària).
 • Utilització a nebulitzadors portàtils per desodoritzar i desinfectar.
 • Neteja de cuines sense productes químics addicionals: desinfecti el marbre, taules de tallar, parament de cuina.
 • Netejar-se i desinfecció de les mans.
 • Esterilització d’aliments, fruites, verdures, peix. L’aigua ionitzada elimina els bacteris i augmenta la vida útil.
 • Utilitzeu l’aigua ionitzada perquè es mantinguin durant més temps les flors tallades en un gerro.

Efectes de l’aigua ionitzada en l’organisme i a la neteja

 1. Millora els problemes respiratoris
 2. Augmenta el benestar general de l’organisme
 3. Disminueix la fatiga i els dolors musculars
 4. Augmenta l’activitat sexual
 5. Té efecte analgèsic
 6. Millora els problemes de pell
 7. Millora els problemes digestius
 8. Disminueix els problemes d’ansietat
 9. Elimina en un 99,9% bacteris, gèrmens, microorganismes, floridures, etc.
 10. Permet la total desincrustació de residus greixosos difícils d’eliminar.
 11. Informe sobre la neteja, higienització i desinfecció amb l’aigua ionitzada.
Ramon Ber

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Net 100x100

Menú