Netejar taques de grassa

Com netejar taques de grassa als materials de la construcció?

  • Les taques de grassa es poden netejar amb una pasta de talco i alcohol.
  • Aplicarem la pasta sobre la taca i la deixarem seca.
  • Una cop seca completament, comprovarem si ha desaparegut.
  • Si la taca continua allí, hem de tornar a repetir l’operació fins que el talco l’absorbeixi definitivament.

Ramon Ber

Net 100x100

Menú