TERMES I CONDICIONS

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de venda s’apliquen a totes les compres de productes professionals de neteja oferts per MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® a través de la seva pàgina web www.net100x100.com. Termes i condicions.

2. EL VENEDOR

La part venedora és la societat MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® marca registrada per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Passeig de la Castellana, 75, 28046 Madrid, amb CIF B55523138 i domicili social al C / Tamarit i Gil, 3 – 5 baixos CP : 43500, Tortosa (Tarragona), inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, tom 2632, foli 40, secció 8a, full T 43005, inscripció 2a. Pot posar-se en contacte amb el nostre departament d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic vendes@net100x100.com o mitjançant comunicació remesa per correu postal escrit a la direcció anteriorment citada de domicili social. Net100X100® té tots els drets de marca i registres de la documentació fotogràfica en web www.net100x100.com i de les xarxes socials

3. COMPRADOR

Tota persona física o jurídica pot constituir-se en client i comprar els articles oferts per MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® a través de la seva pàgina web www.net100x100.com, facilitant les dades necessàries per a l’enviament i cobrament de la seva comanda i prèvia acceptació de les presents condicions generals de venda.

4. PRODUCTES

Els productes oferts per a la venda estan definits en la seva descripció. Les fotos dels productes exposades a la pàgina web www.net100x100.com no tenen valor contractual.

5. COMANDES

Les comandes es realitzaran a través del web www.net100x100.com, donant-se d’alta com a usuari i facilitant les dades requerides en el formulari de l’apartat registrar-se, ha de facilitar una adreça de correu electrònic vàlida perquè MABE2004, SL marca comercial Net100X100® pugui confirmar la recepció i acceptació de la seva comanda. El fet de realitzar una comanda implica l’acceptació plena del preu, de la descripció dels productes i de les presents condicions generals de venda. MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® es reserva el dret d’anul·lació d’una comanda quan no s’obtingui resposta per part del client sobre diversos aspectes de la comanda, no es facilitin les dades necessàries per a l’enviament de la mercaderia i el cobrament de la mateixa, s’observi un comportament fraudulent o el seu pagament sigui invalidat per qualsevol raó.

6. COBERTURA GEOGRÀFICA

L’àrea de venda de MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® és a tot Espanya peninsular.

7. PREUS

Tots els preus exposats en aquesta web www.net100x100.com estan expressats en € així com amb els impostos inclosos i amb impostos no inclosos. A la cistella de la compra, en seleccionar la localitat, província d’enviament i la forma de pagament, apareixerà el preu total de tot l’enviament amb els impostos que corresponguin, incloses les despeses d’enviament dels quals s’aplicaran en funció de la zona d’entrega i l’import de la comanda. MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100®, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.net100x100.com

8. PAGAMENT SEGUR

Actualment, a la nostra web, disposem de les següents formes de pagament:

  • Pagament segur amb targeta de crèdit o dèbit. Es realitza a través de la pasarel·la de pagament de TPV Virtual de BBVA que garantitza que les dades de la seva targeta de crèdit/dèbit viatgen degudament encriptades per la xarxa i mai son facilitades al nostre comerç.
  • Pagament amb PayPal a través de la seva plataforma havent d’iniciar sessió des de la mateixa.
  • Pagament pre-establert. Només per als clients que tenen una forma de pagament pactada amb MABE 2004, SL, anteriorment.

9. FORMES DE LLIURAMENT DE LA COMANDA

Un cop acceptada i confirmada la seva comanda mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic facilitada, i una vegada que es tingui constància del pagament de la comanda, i si escau, despeses d’enviament, MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® es compromet a realitzar l’expedició i enviament de la comanda en els terminis establerts. Si un cop confirmada la comanda el producte o algun dels productes sol·licitats no estigués disponible, MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100® es compromet a advertir d’aquest fet a la major brevetat possible proposant diverses solucions. En cap cas la no disponibilitat d’un producte dóna dret a indemnització de cap tipus.

10. GARANTIA

Els desperfectes ocasionats per un incorrecte ús o manipulació dels productes no s’inclouen en la garantia. Tots els nostres productes disposen d’un període probatori segons estableix la llei.Les dades facilitades pels usuaris seran utilitzades de forma estrictament confidencial, i no seran utilitzat per a cap altre fi que el de fer efectiu el lliurament de les seves comandes.

11. NORMES PER A LA RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

1) Abans de signar la conformitat de lliurament del transportista, ÉS IMPRESCINDIBLE COMPTAR EL NOMBRE DE PAQUETS i assegurar que els paquets lliurats coincideixen amb els que figuren en el nostre albarà.

2) Si algun paquet és obert o deteriorat ho ha d’indicar en la conformitat del transportista.

3) En el cas d’articles de plàstic, és convenient fer una revisió més exhaustiva. Termes i condicions.

4) Després de la seva signatura i sempre fent constar “CONFORME PENDENT D’EXAMINAR” disposa de 24 HORES PER REVISAR I COMPROVAR LA MERCADERIA lliurada i comunicar qualsevol incidència al remitent.

5) Un cop transcorregudes 24 hores NO TENIM POSSIBILITAT DE RECLAMAR Al nostre TRANSPORTISTA pel que no podrem fer-nos càrrec de cap anomalia després d’aquest temps.

12. DEVOLUCIONS

Si per qualsevol motiu no està satisfet amb el producte, tindrà un termini de 7 dies des de la data de la recepció de la comanda. El producte i l’embalatge ha d’estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb tota la seva documentació inclosa, en cas contrari es descomptarà de l’import a retornar al client, també se li restarà les despeses d’enviament ocasionades; els ports de la devolució aniran a càrrec del comprador. No admetrem enviaments a ports deguts, a excepció que la devolució que sigui deguda a un error en la tramesa per part nostra. Per a qualsevol dubte sobre devolucions pot trucar al 977500547, de dilluns a divendres (excepte festius), horari 9 a 13 o mitjançant enviament d’un correu electrònic a: vendes@net100x100.com.Cal detallar clarament els problemes presentats o el motiu pel qual es realitza la devolució del producte. Termes i condicions.

13. NO M’HA AGRADAT EL PRODUCTE I VULL RETORNAR

Disposa de fins a de 7 dies naturals per tornar un producte a comptar des que el rep si no li satisfà. (Excepte els envasos oberts i els que han estat utilitzats).Per realitzar la devolució s’ha de contactar prèviament, indicant que desitja fer una devolució, es revisarà el cas i se li donarà l’acceptació de devolució sense problema juntament amb les instruccions de devolució. NO S’ACCEPTARAN DEVOLUCIONS PRÈVIAMENT NO AUTORITZADES O QUE NO VAGIN CORRECTAMENT IDENTIFICATS EXTERNAMENT COM ES EN LES INSTRUCCIONS QUE vam indicar al DEMANAR LA DEVOLUCIÓ. Per a això haurà de enviar-nos un e-mail a vendes@net100x100.com, un cop es rebi li enviarem un justificant de recepció del mateix, o enviar-lo per correu postal a la següent adreça:

• Nom: Mabe2004, S.L. (Net100x100)

• Adreça: C / Tamarit i Gil, 3-5 baixos

• 43500 Tortosa

Per poder procedir a la devolució, tingui en compte els següents punts:

  1. No s’acceptaran devolucions en els envasos oberts i els que han estat utilitzats.
  2. No s’acceptaran devolucions, si el producte no es retorna en l’embalatge i etiquetatge d’origen.
  3. L’enviament s’ha de fer és una caixa protectora per tal que el producte arribi al nostre magatzem amb les màximes garanties possibles.
  4. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats. Termes i condicions.

Un cop el / els productes retornats es lliurin a l’adreça indicada, després d’examinar l’article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades, pel / els articles comprat / s. La devolució s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 14 dies naturals des de la data en què vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. La devolució s’efectuarà mitjantçant el mateix mitjà de pagament en el que es va realitzar la compra, PayPal o targeta de crèdit. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. No és procedent el canvi o devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte o d’aquells articles personalitzats. Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

14. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de FES-NOS UNA CONSULTA, facilitant les dades del producte , així com del dany que pateix, en alguns casos demanarem ens enviïn foto dels desperfectes. Un cop rebuda la mercaderia a retornar, procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail si és procedent la devolució que s’efectuarà en el mateix dia o substitució del mateix (si escau) .En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos en què vostè hagués incorregut per tornar-nos a nosaltres. Les devolucions i les anul•lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegre. Les despeses de transport no seran retornades en cas que la devolució sigui parcial. La devolució s’efectuarà mitjantçant el mateix mitjà de pagament en el que es va realitzar la compra, PayPal o targeta de crèdit. Si vostè té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu a: vendes@net100x100.com o per telèfon al 977.500.547. Termes i condicions.

15. DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

De conformitat amb el que estableixen els articles 68 i 101 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el client disposarà d’un termini de 7 dies naturals a partir de la data de la recepció de la mercaderia objecte del contracte per a desistir del mateix sense justificar la seva decisió i sense penalització. En aquest cas de devolució el client haurà d’escriure un correu electrònic a vendes@net100x100.com a la següent adreça postal C / Tamarit i Gil, 3 – 5 bx, C.P. 43500 Tortosa amb el número de referència i descripció del producte que va a tornar. Correran per compte del comprador els costos de la devolució, d’acord amb el que disposa l’article 101.1 del ja esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Per tenir dret al reemborsament complet de la quantitat prèviament pagada els productes han de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat, si aquest no es retorna en el mateix embalatge d’origen el bé patirà una depreciació. Una vegada que, MABE2004, S.L. marca comercial Net100X100®. rebi els productes retornats a l’adreça anteriorment indicada i comprovi l’estat dels mateixos, al client li serà reemborsat el preu dels productes en la major brevetat possible, i el termini màxim legal per a realitzar la devolució de l’import de 30 dies. Transcorregut el termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda sense que el client hagi exercit el seu dret legal de desistiment no s’admetran devolucions, excepte en cas de producte defectuós o en que per error s’hagi enviat un producte diferent al sol·licitat.

16. PRODUCTE DEFECTUÓS O ERRONI

En el supòsit que el producte presenti un defecte o que per error li hagi estat enviat un producte diferent al sol·licitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres de forma immediata per a indicar-nos i us facilitarem la informació necessària per fer la devolució. Un cop rebut l’article i comprovat la decisió o error li enviarem un de nou, sent a càrrec de la part venedora tant les despeses de devolució com l’enviament d’un nou producte. Si l’article defectuós o erroni no hi ha disponible es procedirà a la devolució del seu import al més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de 30 dies. En cas de comprovar que el producte funciona correctament, les despeses d’enviament hauran de córrer per part del comprador. Termes i condicions.

Net 100x100

Menú