CONCIL·LIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR , LABORAL I PERSONAL

Pràctiques que desenvolupa Net100x100 en el camp de la concil·liació de la vida laboral, familiar i personal: 

 1. Jornada laboral flexible per a la concil·liació.
 2. Realització de la formació interna de l’organització.
 3. Jornada laboral continua per a mares i pares amb fills menors de 6 anys.
 4. Adaptació de jornada per al cuidat de fills de fins a 12 anys d’edat.
 5. Aplicació de reduccions de jornada, permisos i excedències.
 6. Excedències per cuidat de fills amb reserva del lloc de treball.
 7. Beneficis per antiguitat.
 8. Potenciament de la igualtat dins l’empresa.
 9. Protecció per risc d’embaràs.
 10. Permís per a les embarassades dues o tres setmanes abans del part.
 11. Permís de lactància.
 12. Trenta dies naturals de vacances.
 13. Tres dies d’assumptes propis.
 14. Permís per malaltia greu d’un familiar.
 15. Permís per defunció d’un familiar.
 16. La conciliació també protegeix als empleats per a que no siguin acomiadats, perquè serà nul per causes familiars.
 17. Tenir una persona encarregada d’aquest sector per a vetllar pel compliment del pla de conciliació.

Beneficis

La incorporació de l’estratègia de conciliació de la vida laboral, familiar i personal en la cultura de Net100x100, a més de beneficiar la plantilla, treballadors i treballadores, repercuteix positivament en beneficis per a la pròpia empresa en termes de productivitat i comptes de resultats, aportant:

 • Qualitat en la gestió dels recursos humans.
 • Millorar el benestar personal i la satisfacció dels treballadors.
 • Augment de la motivació del treballador.
 • Permetre un millor creixement personal i professional.
 • Fomentar la identificació amb l’empresa i això permet un augment de la fidelitat i estabilitat de la plantilla.
 • Contribuir en la creació d’un clima laboral agradable, basat amb el respecte i la igualtat d’oportunitats.
 • Major compromís de la plantilla.
 • Més implicació de la plantilla en els objectius empresarials.
 • Millora en la gestió i planificació del temps.
 • Reduir la possibilitat de patir problemes com l’estrès, la ansietat o la depressió..
 • Disminució dels costos en reclutament i formació, ja que tenim un estalvi en la despesa de personal.
 • Major productivitat i rendiment econòmic.
 • Millora en l’atenció i prestació de serveis.
 • Minimitzar l’absentisme laboral o els abandonaments del lloc de treball.
Net 100x100

Menú