OFERTES DE TREBALL

Benvingut /da al primer portal de neteja de les Terres de l’Ebre, que té la vocació de ser el portal de referència a la zona. On hi ha ofertes de treball de neteja per a totes aquelles persones que estiguin buscant feina en el sector de neteja, d’una forma professional, legal i disposats / des a rebre una formació continuada i innovadora, per convertir-se en professionals de la neteja.

A Net100x100 publiquem les nostres ofertes de treball de neteja perquè volem ampliar i millorar la nostra plantilla. Oferint una formació a tots / es aquells / es que compleixin els requisits i tinguin predisposició a aprendre per créixer juntament amb nosaltres.

Ofertas de trabajo

Les nostres ofertes de treball van encaminades a fomentar factors clau en la línia del bon ambient de treball:

  1. Fomentem el respecte, abans de res. En primer lloc, ofertes de treball de neteja, és difícil imaginar que tots / es els integrants de Net100x100 es van a dur completament bé, per això promovem la tolerància, el respecte i l’harmonia entre el personal.
  2. Aspectes com treballar en equip. Per eliminar les rivalitats que ens ajuda a ressaltar qualitats de tots els membres que alhora cooperen entre ells / es.
  3. Treballem la bona comunicació. A més, la comunicació entre companys / es i càrrecs superiors proporciona confiança per poder resoldre problemes, que ens permet obtenir una credibilitat professional davant dels clients.

Consulta les nostres ofertes de treball de neteja i troba el teu futur a Net100x100!

Passos que seguim en la selecció del personal

1. Presentació de CV i pre-selecció

Sota la llei de protecció de dades tota la informació dels candidats ha d’arribar a través de www.net100x100.com. Un cop tancat el reclutament, realitzem una pre-selecció contrastant els formularis amb el perfil sol·licitat i preseleccionem aquells que més s’aproximen al perfil demandat.

2. Proves

Llavors, convoquem a les persones candidates per passar una sèrie de proves amb l’objectiu de comprovar que reuneixen les actituds necessàries per al lloc que cal cobrir. Aquestes proves estan formades per un test psicotècnic i proves tècniques relacionades amb el lloc a cobrir.

3. Entrevista, valoració i comunicació

No obstant, l’entrevista és un procediment necessari que ens ajuda a conèixer millor els/les candidats/es. Per tant, aquest és un dels passos més importants del procés. Un cop finalitzades totes les entrevistes vam realitzar una valoració i procedim a decidir quin candidat/a és l’idoni per cobrir el lloc. Així, un cop feta la selecció, es passa a informar la persona que s’ha escollit.

4. Contractar i formar al candidat elegit

Per aquesta raó, si el/la candidat/a segueix interessat en feina ofertada, concertem una cita per informar-la dels aspectes legals, contractuals i conductuals relatius al lloc. Llavors, s’inicia amb el període de formació i posteriorment s’incorpora al lloc de treball.

5. Seguiment de l’empleat/da

Finalment, fem un seguiment del treballador/a durant els primers dies i estem pendents de qualsevol necessitat que pugui tenir.

«El que converteix la vida en una benedicció no és fer el que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem.” (Goethe i Net100x100)

Net 100x100

Menú